На главнуюБольшой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)
. A B C D È F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z   Β Γ Δ Ζ Θ Κ Λ Μ Ν Ξ Π Σ Τ Φ Χ А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я € €
Ἐβράδυνεν, έβράδυνεν, ἀλλ’ ἤνεγκε.Ἔγνω δὲ φώρ τε φῶρα καὶ λύκος λύκον.
Ἐγὼ γὰρ λάλος, οὐκ’ ἀνδριὰς εἶναι βούλομαι.Ἐγὼ σκόροδά σοι λέγω, σὺ δὲ κρόμμυ’ ἀποκρίνῃ.
Ἐγὼ τὸν ταχύν σε ἐκ δρόμῳ νικήσω…Ἐθλῶν μὲν γὰρ ἄπ’ ἐσθλὰ μαθήσεαι.
Εἰ δὲ κακὸν εἴπῃς, τάχα κ’αὐτὸς μεῖζον ἀκούσαις.Εἰ δέον ῥέει, ἀλλὰ ἔχει τρύπαν.
Εἰ καὶ λύκου ἐμλήσθης.Εἰ μὲν γὰρ πλουτεῖς, πολλοὶ φίλοι.
Εἰ μὴ ἔοικας οὐκ ἐπιγαμβρεύεις.Εἰ μὴ ἔχεις γέροντα, δὸς καὶ ἀγόρασον.
Εἰ μὴ ἔχεω γέροντα, δὸς καὶ ἀγόρασον.Εἰ σῶμα δουλον, ἀλλ’ ὁ νοῦς ἐλεύθερος.
Εἴματα ἀνήρ.Εἰπὼν ἃ θέλεις, ἄκουε καὶ ἃ μὴ θέλεις.
Εἷς ἀνὴρ οὐδεὶς ἀνήρ.Εἰς τέφραν γράφειν.
Εἰς τὴν αὐτοῦ κεφαλήν.Εἰς τὴν λεῖψιν τῶν ἀγγέλων καὶ ὁ Μάρδαρις ἄγγελος.
Εἰς τὸν τετρημένον πιτον αντλεῖν.Εἰς ὕδωρ γράφειν.
Ἐκ Διὸς ἀρχώμεσθα.Ἐκ κεφαλῆς ἐς πόδας ἄκρους.
Ἐκ παντὸς ξύλου κλῷος γένοιτ’ ἄν καὶ θεός.Ἐκ παντὸς ξύλου κόφων γένοιτ’ ἂν καὶ θεός.
Ἐκ πολέμον μὲν γὰρ εἰρήνη μάλλον βεβαιοῦται.Ἐκ πολέμου μὲν γαρ εἰρήνη μᾶλλον βεβαιοῦται.
Ἐκ ταὐτοῦ ξύλου καὶ σταῦρος καὶ πτύον.Ἐκ τοῦ γὰρ ἐσορᾶν γίγνετ’ ἀνθρώποις ὁρᾶν.
Ἐκ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον.Ἐκ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ.
Ἐκ τοῦ φοβεροῦ καὶ ὀλίγον ὑπονοστεῖ πρὸς τὸ εὐκαταφρόνετον.Ἐκ τριχός κρέμεται.
Ἑκατὸν πληγαὶ ἐπὶ νῶτα ἑτέρου οὐδέν εἰσι.Ἐκθνήσκειν γέλωτι.
Ἐκλέλοιφ’ ἑορτὰς, αἷς πάροιθ ἠγαλλόμην.Ἑκὼν ἀέκοντί γε θυμῷ.
Ἐλαίῳ πῦρ σβεννύεις.Ἐλάκτισεν ὁ γαίδαρος καὶ δέρουσι τὸ σάγμα.
Ἐλέφαντα ἐκ μυίας ποιεῖς.Ἐλέφαντος διαφέρεις οὐδέν.
Ἐλέφας μῦν οὐ διώκει.Ἐλέφας μῦν οὐκ ἀλεγίζει.
Ἐλπίδες ἐν ζωοῖσιν, ἀνέλπιστοι δὲ θανόντες.Ἐλπὶς γὰρ ἡ βόσκουσα τοὺς πολλοὺς βροτῶν.
Ἐμποδών πρὸς τὸ συμφέρον.Ἔμπροσθεν κρημνός, ὄπισθεν λύκοι.
Ἔμψυχος νεκρός.Ἐν ἅπασι τὸ τέλειον ἀδύνατον.
Ἐν γὰρ ἀμηχανίῃ καὶ Καρκίνος ἔμμορε τιμῆς.Ἐν δὲ διχοστασίῃ καὶ ὁ πάγκακος ἔλλαχε τιμῆς.
Ἐν ἐλπίσι χρὴ τοὺς σοφοὺς ἔχειν βίον.Ἐν εὐτυχίᾳ φίλον εὑρεῖν εὐπορώτατον, ἐν δὲ δυστυχίᾳ πάντων ἀπορώτατον.
Ἐν θυμῷ, γρηῦ, χαῖρε καὶ ἴσχεο.Ἐν νυκτὶ βουλὴ.
Ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα.Ἐν τῇ τῶν τυφλῶν πόλει καὶ ὁ ἑτερόφθαλμος ὡραῖος δ’ δοκεῖ.
Ἐν τοῖς ἐμαυτοῦ δικτύας ἀλώσομαι.Ἐν τοῖς κακοῖς γὰρ ἀγαθοὶ σαφέστατοι Φίλοι.
Ἐν τοῖς τόποις τῶν τυφλῶν Λάμων βασιλεύει.Ἐν τυφλῶν πόλει γλαμυρὸς ἐμβασιλεύει.
Ἐν ὕδατι γραφειν.Ἔνα... ἀλλά λέοντα.
Ἔνεστι καὶ μύρμηκι καὶ σέρφῳ χολή.Ἔνθα ἐρᾷς, μὴ θάμιζε.
Ἔνθα πολλοῖ ἀλέκτορες, ἐκει ἡμέρα οὐ γίγνεται.Ἔνθα πολλοὶ πτύουσι, πυλὸς ἐκεῖ γίνεται…
Ἐξ ἀδάμαντος ἢ σιδάρου κεχάλκευται μέλαιναν καρδίαν.Ἐξ ἄμμου σχοινίον πλέκειν.
Ἐξ ἀνοήτου καὶ μεθύοντος μαθήσῃ τὸ ἀληθὲς.Ἐξ ἀνοήτου καὶ μεϑύοντος μαϑήση τὸ ἀληϑὲς.
Ἐξ ἑνός πηλοῦ.Ἐξ ἑνὸς στόματος ἅπαντες.
Ἔξ ἑνὸς τὰ πάντ’ ὅρα.Ἐξ ἔτι σπαργάνων.
Ἐξ ὄνυχος τὸν λέοντα γράφειν.Ἐξ ὧν ἔπαθες, ἔμαθες.
Ἔξις δευτέρα φύσις.Ἔπεα πτερόεντα.
Ἐπὶ δ’ἄλγεσι ἄλγεα κεῖται.Ἔπος δ’εἰ πὲρ τι βέβακται…
Ἔπος πρὸς ἔπος.Ἑπτά πόλεις μάρναντο σοφὴν διὰ ῥίζαν Ὁμηρου…
Ἐπ’ ἀμφοτερα καθεύδειν τὰ ὧτα.Ἐργύα, πάρα δ’ἄτη.
Ἑρμῆς ἐπεισελήλυθε!Ἑρμῆς κοινός.
Ἐς οὐρανὸν ὔμμιν ἁλεῦμαι.Ἐσθίειν τὰ χείλη.
Ἔσσεται ἦμαρ, ὅτ’ ἂν ποτ’ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ.Ἔστι κ’αμοὶ κλὴς ἐπὶ γλώσσῃ.
Ἔσω κλέπτην καὶ ἔσω πόρνον ὁπόσα βούλει ἐνέδρευε.Ἔτρωγε καὶ τὰ ὀψάριά μου καὶ πτύει καὶ τὰ γένειά μου.
Ἐτώσιον ἄχθος ἀρούρης.Εὔδοντι κύρτος αἱρεῖ.
Εὐθὺς γὰρ ἡμάρτηκεν οὐράνιον ὅσον.Εὔκολον τὴν εἰς Ἅιδου ὁδὸν καταμύοντας γοῦν κατιέναι.
Εὑρὲ Θεός τὸν ἀλιτρόν.Εὗρεν ἡ λοπὰς τό πῶμα.
Εὐτυχία πολύφιλος.Εὐτυχῶν μὴ ἴσθι ὑπερήφανος ἀπορήσας μὴ ταπεινοῦ.
Ἒφιππος καὶ πεζός, ἄφαντος συνοδία.Ἐχθαίρω... ἄνδρα μάργον…
Ἐχθρῶν ἄδωρα δῶρα οὐκ ὀνήσιμα.