На главнуюMeyers Großes Konversations-Lexikon
' Ä B C D E F G H I J K L M N Ó P Q R S T Ü V W X Y Z Œ
Beschaffenheit

Beschaffenheit, s. Eigenschaft.Оригинал статьи 'Beschaffenheit' на сайте Словари и Энциклопедии на Академике