На главнуюDictionary of American idioms
- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
green stuff

green stuff
Fig. money; U.S. paper money. •

I've run out of green stuff. Can you loan me a few bucks?Оригинал статьи 'green stuff' на сайте Словари и Энциклопедии на Академике