На главнуюDictionary of American idioms
- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
give one a dressing down

See: DRESSING DOWN.

Оригинал статьи 'give one a dressing down' на сайте Словари и Энциклопедии на Академике