На главнуюGriechisch-deutsches Handwörterbuch
Β γ δ Ε Ζ θ κ λ μ ν ξ π σ τ φ χ ψ
ἀ-βελτήριον

ἀ-βελτήριον, τό, Anaxandrid. bei Huld., ἀβελτέριον zu schreiben; s. Main. com. III, 167.Оригинал статьи 'ἀ-βελτήριον' на сайте Словари и Энциклопедии на Академике