На главнуюGriechisch-deutsches Handwörterbuch
Β γ δ Ε Ζ θ κ λ μ ν ξ π σ τ φ χ ψ
θυρσο-χαρής

θυρσο-χαρής, ές, sich des Thyrsus freuend, Epigr. Cyzic. 1 (III, 1).Оригинал статьи 'θυρσο-χαρής' на сайте Словари и Энциклопедии на Академике