На главнуюDictionary of microbiology
A B C D E F J H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
acquired immune tolerance

The ability to produce antibodies against nonself antigens while "tolerating" (not producing antibodies against) self-antigens.


Оригинал статьи 'acquired immune tolerance' на сайте Словари и Энциклопедии на Академике