На главнуюDictionary of ichthyology
- 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a-

(prefix)
lacking, absence of, not, without; but see below, a-fishing


Оригинал статьи 'a-' на сайте Словари и Энциклопедии на Академике