На главнуюDictionary of ichthyology
- 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
fishing boat

a vessel designed for fishing, often with a well to keep the fish alive


Оригинал статьи 'fishing boat' на сайте Словари и Энциклопедии на Академике