На главнуюDictionary of ichthyology
- 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
rosette

arranged in a fashion resembling a rose; rose-shaped


Оригинал статьи 'rosette' на сайте Словари и Энциклопедии на Академике