На главнуюDictionary of ichthyology
- 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
river basin

total land area drained by a river and its tributaries


Оригинал статьи 'river basin' на сайте Словари и Энциклопедии на Академике