На главнуюDictionary of ichthyology
- 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a-fishing

in the act or process of fishing; gone fishing


Оригинал статьи 'a-fishing' на сайте Словари и Энциклопедии на Академике