На главнуюFisheries — dictionary
' 1 2 < A B C D E F J H I j K L M N O P Q R S T U V W Y Z €
200-nautical-mile zone

See Fishing Zone and Exclusive Economic Zone


Оригинал статьи '200-nautical-mile zone' на сайте Словари и Энциклопедии на Академике