На главнуюThe Collaborative International Dictionary of English
' - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Coralline

Coralline Cor"al*line (? or ?), a. [Cf. L. corallinus coralred.] Composed of corallines; as, coralline limestone. [1913 Webster]

Оригинал статьи 'Coralline' на сайте Словари и Энциклопедии на Академике