На главнуюThe Collaborative International Dictionary of English
' - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
'T is

'T is 'T is A common contraction of it is. [1913 Webster]

Оригинал статьи ''T is' на сайте Словари и Энциклопедии на Академике